überzeugen

überzeugen = přesvědčit, ujistit

                         (pravidelné sloveso)

základní fráze:

vom Gegenteil überzeugen - přesvědčit o opaku

Sie versuchten, ihn zu überzeugen. Pokoušeli se ho přesvědčit.

příklady z praxe:

Bitte überzeugen Sie sich selbst von der Richtigkeit! Prosím přesvědčte se sami o pravdě!

Sie hat mich von ihrer Unschuld überzeugt. Přesvědčila mě o své nevině.