Überwachung

Überwachung (die) = dohled, dozor, kontrola, monitorování

příklady z praxe:

die Überwachung von Privatpersonen - monitorování osob

die automatische Überwachung der Produktion - automatické sledování výroby

Überwachung der Einhaltung von Qualitätsprodukten - dozor nad dodržování kvality výrobků