überschaubar

überschaubar = zvládnutelný, jasný, přehledný,

příklady z praxe:

ein überschaubares Leben - zvládnutelný život

das Risiko blieb überschaubar - riziko je zvládnutelné

Die Darstellung war einfach und überschaubar. Prezentace byla jednoduchá a zvládnutelná.