Übergang

Übergang (der)  = přechod, změna

příklady z praxe:

Vor dem Übergang für Fußgänger stand junge Frau. Před přechodem pro chodce stála mladá žena.

Übergang vom Handbetrieb auf maschinelle Herstellung - přechod z ruční na strojní výrobu

der Übergang des Eigentums auf den Staat - převod majetku státu