überfordern

überfordern - přetěžovat (pravidelné sloveso) 

příklady z praxe:

den Kreislaufsystem überfordern - přetěžovat oběhový systém

Schüler mit einer zu schwierigen Prüfung überfordern - přetěžovat žáky tězkými zkouškami