turgid

turgid = nabubřelý, bombastický, oteklý

příklady z praxe:

turgid prose = bombastická próza

It is needed for photosynthesis and keeping the cells turgid. Je to nutné pro fotosyntézu a udržování napjatých buněk.