truce

truce = příměří, oddech, klid zbraní

základní fráze:

declare a truce - vyhlásit příměří

příklady z praxe:

truce between two sides - příměří mezi oběma stranami

They proposed truce. Navrhli příměří