toben

toben = řádit, dovádět , zuřit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Der Wahnsinnige begann zu toben. Šílenec začal zuřit.

příklady z praxe:

Die Kinder haben den ganzen Nachmittag im Garten getobt. Děti dováděli v zahradě celé dopoledne.

Der Krieg tobte durchs Land. Válka zuřila po celé zemi.

Der Betrunkene tobte die halbe Nacht. Opilec řádil o půl noci.