tease

tease = vtipálek (podstatné jméno)

              dobírat si, škádlit, popichovat

příklady z praxe:

He and his wife enjoy teasing each other about their different tastes in music. S manželkou se popichují navzájem ohledně jejich odlišného vkusu v hudbě.

The other children teased her because she was wearing braces. Ostatní děti si jí dobíraly, protože nosila rovnátka.

John's always teasing me about my accent. John si mě stále dobírá ohledně mého akcentu.