taugen

taugen = hodit se, být vhodný

                (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Diese Angaben taugen nichts. Tyto údaje jsou na nic.

příklady z praxe:

Gewalt taugt wenig, um Konflikte zu lösen. Násilí má malou hodnotu při řešení konfliktů.

Er taugt nicht zu dieser Arbeit.  Není vhodný pro tuto práci.

Dieses Messer taugt nicht zum Brotschneiden. Tento nůž není vhodný na krájení chleba.