tap

tap = poklepání, kohoutek, soudek(podstatné jméno)

          poklepat, ťuknout (pravidelné sloveso)

základní fráze:

tap a keg - narazit soudek

He left the tap running. Nechat téct vodu.

příklady z praxe:

I tapped you on the shoulder to get your attention. Poklepal jsem ti na rameno, abych upoutal tvou pozornost. 

tap a door - ťuknout na dveře

We could hear someone tapping at the door. Mohli jsme slyšet někoho klepat na dveře.