swank

swank = vytahování, vychloubání

                machrovat, vytahovat se, chvástat se

                (pravidelné sloveso)

                elegantní, nóbl, luxusní (přídavné jméno)

příklady z praxe:

a swank restaurant = luxusní restaurace

People around here don't swank about their money. Lidé kolem se nevychloubají svými penězi.