Svatební přání v němčině

SVATEBNÍ PŘÁNÍ

Ich wünsche Euch, dass Euer gemeinsames Leben von einem fröhlichen Miteinander und einem Füreinander getragen ist. Das verleiht Euer Ehe die zarte Lebendigkeit, die so schön macht und diese stille Kraft, die sie allem standhalten lässt, was immer geshehen mag.

Přeji Vám, aby Váš společný život byl podporován veselou pospolitostí a láskou k sobě. To dává Vašemu manželství křehkou vitalitu, která z něho dělá takovou krásu a klidnou sílu, která Vám umožňuje, abyste vydrželi vše, co se má stát.

Herzlichen Glückwunsch zu Euer Hochzeit. Wir wünschen Euch nur das Beste für euren gemeinsames Lebensweg. 

Gratuluji k Vaši svatbě. Přejeme Vám vše nejlepší na společnou životní cestu.

Meine herzliche Glückwünsche zu Euer Hochzeit! Ihr seid ein solch wunderbares Brautpaar, dass man nicht anders kann als sich von Herzen mit Euch zu freuen. Alles Liebe für gemeinsame Zukunft.

Srdečně blahopřeji k Vaši svatbě. Jste nádherný snoubenci, že člověk nemůže dělat nic jiného než se ve svém srdci s Vámi radovat. Vše nejlepší do společné budoucnosti.

Die Ehe ist mit einer gelaherten Burg zu vergleichen. Die, die draußen sind, möchten gerne rein, und die, die drinnen sind, wollen wieder raus. Wir hoffen, dass es Euch anders ergeht! Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!

Manželství lze porovnávat s obležením hradu. Ti, kteří jsou venku, chtějí dovnitř a ti, kteří jsou uvnitř se chtějí dostat ven. Doufáme, že s Vámi to výjde jinak! Gratuluji k Vaši svatbě

Die Liebe und Fröhlichkeit dieses Hochzeittages soll allezeit Euer Leben bestimmen.

Láska a radost těchto svatebních dnů by měla vždy určovat Váš život.

Nur mit Liebe und Vertrauen

lässt sich Eheglück erbauen

möge Euch in allen Zeit

weiter dieses Glück begleiten.

Jen s láskou a důvěrou

lze vybudovat manželské štěstí.

Nechť Vás v každém okamžiku

i nadále provází toto štěstí.

Ich wünsche Euch, dass das Band die Ehe Euch beide so untrennbar verbindet, dass ihr alles Schwere zusammen trägt, alles Schöne miteinander teilt und die Liebe zueinander nie den Euren Herzen verliert. 

Přeji Vám, aby Vás pouto manželství spojilo tak neoddělitelně, abyste zvládli všechny potíže společně, všechno krásné sdíleli vzájemně a láska se nikdy neztratí z Vašich srdcí.