suggest

suggest = navrhnout, předložit, doporučit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

What do you suggest? Co navrhujete?

příklady z praxe:

The architect suggested our house. Architekt navrhl náš dům.

We suggest Peter as a director of our company. Navrhujeme Petra jako ředitele naší společnosti.