suffocate

suffocate = dusit se, zadusit se (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

The victims were found suffocated. Oběti byli nalezené udušené.

You’re suffocating me, I can scarcely breathe. Ty mě dusíš, můžu sotva dýchat.

The trade embargo is suffocating the nation's economy. Obchodní embargo dusí ekonomiku národa.