suffer

suffer = trpět (pravidelné sloveso)

základní fráze:

suffer a blow - utrpět šok

suffer from pains - trpět bolestí

příklady z praxe:

She suffered an injury during the game. Utrpěla zranění během hry.

The team suffered a defeat in the play-offs. Tým utrpěl porážku v play off.

He suffered a heart attack and died instantly. Utrpěl infarkt a zemřel okamžitě.