Sturz

Sturz (der) = pád, zřícení

příklady z praxe:

Er hat bei einem Sturz vom Pferd verlezt. Byl zraněn při pádu z koně.

ein Sturz auf dem Eis - pád na ledě

der Sturz der Kurse an der Börse - pokles cen na burze