strömen

strömen = proudit, plynout (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Es gießt in Strömen.  Lije jako z konve.

příklady z praxe:

im Tal strömt ein mächtiger Fluss - v údolí teče mohutná řeka

aus der defekten Leitung ist Gas geströmt - z volného vedení proudil plyn

Menschen strömten auf die Straße - lidé se hrnuli do ulic