stroll

stroll = procházka (podstatné jméno)

             procházet se, potulovat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

go for stroll - jít na procházku

příklady z praxe:

to stroll along the beach - procházet se po pláži

After dinner, I took a stroll around the city. Po večeři jsem se procházel po městě.

He strolled along the street. Potuloval se po ulici.