strahlen

strahlen = zářit, svítit, lesknout se (pravidelné sloveso)

základní fráze:

vor Freude strahlen - zářit radostí

Die Neonlichter begannen zu strahlen. Neonová světla se rozzářila.

příklady z praxe:

Das Haus strahlte vor Sauberkeit.  Dům zářil čistotou.

radioaktives Material strahlt - radioaktivní materiál vyzařuje