sting

sting = bodnutí, štípnutí, žihadlo (podstatné jméno)

             bodnout, pálit

základní fráze:

bee sting - včelí bodnutí

Nettles can sting you. Kopřivy tě mohou popálit.

příklady z praxe:

Remove the bee sting with tweezers. Odstraňte včelí žihadlo pinzetou.

The jellyfish stung the swimmer. Medúzy štípaly plavce.

The cold rain stung my eyes. Studený déšt mě pálil v očích.