steady

steady = stálý, stabilní, plynulý (přídavné jméno)

               ustálit, vyrovnat, stabilizovat

               (pravidelné sloveso: stadied, stadied)

základní fráze:

Ready, steady , go!  - Připravit se, pozor, teď!

steady income - stálý příjem

příklady z praxe:

a steady job - stabilní zaměstnání

sales remain steady - prodeje zůstávají stabilní

She used a tripod to steady the camera. Používá stativ, aby stabilizovala kameru.