stalemate

stalemate = patová situace, mrtvý bod

základní fráze:

reach a stalemate - dostat se do slepé uličky

příklady z praxe:

The recent discussions ended in stalemate. Nedávná diskuze skončila na mrtvém bodě.

The new agreement could break the stalemate. Nová dohoda by mohla prolomit patovou situaci.