Sprengsatz

Sprengsatz (der) = nálož, výbušné zařízení

příklady z praxe:

verstecker Sprengsatz - schovaná nálož

Anleitungen für die Herstellung solcher Sprengsätze sind problemlos im Internet zu finden. Pokyny pro přípravu těchto výbušnin jsou snadno k nalezení na internetu.