splurge

splurge = utratit, rozhazovat, rozšoupnout se

příklady z praxe:

We decided to splurge on a bottle of good wine for dinner. Rozhodli jsme se utratit za láhev dobrého vína k večeři. 

She went on a shopping splurge. Utrácela za nákupy.