spinster

spinster = stará panna, neprovdaná žena

příklady z praxe:

Spinster is a woman who doesn't need a man for her life. Stará panna je žena, která nepotřebuje muže ve svém životě.