spin

spin = otočení, rotace (podstatné jméno)

           točit, hodit si, příst

           (nepravidelné sloveso: spun, spun)

základní fráze:

It made my head spin. Zatočila se mi z toho hlava.

příklady z praxe:

The Earth spins on its axis once a day. Země se otočí kolem své osy jednou za den.

a spinning propeller - rotující vrtule

The rear wheels spun violently. Zadní kola se prudce točila.