spice

spice = koření

             okořenit, opepřit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Have you spiced enough the food? Opepřil si dostatečně to jídlo?

It's a good spice to sauces. Je to dobré koření do omáček.