spalten

spalten = rozštípnout, naštípat, štěpit se

                 (pravidelné sloveso)

základní fráze:

mit der Axt spalten  - sekat sekarou

Holz spalten - rozštípat dříví

příklady z praxe:

Die Partei hatte sich gespalten. Strana se rozdělila.

Der Baumstamm wurde vom Blitz gespalten. Kmen stromu byl rozdělen bleskem.

Der Streit hat die Klasse in zwei Lager gespalten.  Spor rozdělil třídu na dva tábory.