snippet

snippet = úryvek, útržek

příklady z praxe:

snippets from the author's newest novel  - úryvky z autorova nejnovnějšího románu

snippets of information - úryvky informací