snappy

snappy = svižný, řízný, elegantní, vkusný

základní fráze:

Make it snappy !  Pospěš si!

příklady z praxe:

a snappy retort - pohotová odpověď

snappy colors - vkusné barvy