sly

sly = mazaný, vychytralý

příklady z praxe:

a sly scheme - lstivý plán

a sly, manipulative woman - mazaná, manipulativní žena

He gave a sly grin. Vychytrale se usmál.