sink

sink = umyvadlo, dřez (podstatné jméno)

            poklesnout, ponořit

            (nepravidelné sloveso: sank, sunk)

základní fráze:

sink into oblivion - upadnout v zapomnění

sink a well - hloubit studnu

příklady z praxe:

sink a battleship - potopit bitevní loď

The sun sank behind the hill. Slunce zapadlo za kopec.

His voice sank to a whisper.  Jeho hlas klesl do šepotu.