shudder

shudder - zachvění, otřesení (podstatné jméno)

                  trást se, chvět se (sloveso - pravidelné)

příklady z praxe:

She shuddered with cold. Chvěla se zimou.

The old car shuddered to a halt. Staré auto se otřáslo a zastavilo.

The house was shaken v to its foundations. Dům se otřásal v základech.