shrill

shrill = pronikavý, ječivý

             ječet, vřískat (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

a shrill sound - pronikavý zvuk

The bell shrilled. Zvon zaječel.