shriek

shriek = výkřik, křik, vřískot

               ječet, křičet, vřískat (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

She shrieked whenever she saw a spider.  Vykřikla, kdykoli uviděla pavouka.

The birds were shrieking in the trees. Ptáci vřískají na stromech.

the shriek of the train's brakes - vřískot brzd vlaku