shrewd

shrewd = chytrý, bystrý

základní fráze:

be shrewd - mít za ušima

příklady z praxe:

a shrewd observer - bystrý pozorovatel

a shrewd politician - chytrý politik