shiver

shiver = zachvění (podstatné jméno)

               třást se, rozklepat se

základní fráze:

shiver with fear - rozklepat se strachy

The cold made me shiver. Roztřásla mě zima.

příklady z praxe:

She shivered with fear, when she saw rattlesnake. Rozklepala se strachy, když před sebou viděla chřestýše.

Everyone shivered with cold because it didn´t heat. Všichni se třásli zimou, protože se netopilo.

Home heating was not and everyone shivered. Doma nešlo topení a všichni se třásli zimou.