shift

shift =  přesun, změna, směna(podstatné jméno)

            přesunout, posunout

základní fráze:

day shift - denní směna

shift gears - přeřadit (při řízení auta)

příklady z praxe:

I shifted the bag to my other shoulder. Přesunula jsem tašku na druhé rameno.

I wanted to shift the discussion back to the main point. Chtěla jsem posunout diskuzi zpět na hlavní bod.

a shift in the wind - změna větru