shelter

shelter = přístřeší, úkryt (podstatné jméno)

                 ukrýt, chránit, schovávat se

                 (pravidelné sloveso)

základní fráze:

dog shelter - psí útulek

shelter from rain - úkryt před deštěm

příklady z praxe:

the hut sheltered him from the cold wind - chata jej chránila před studeným větrem

We were sheltered from danger. Byli jsme chráněni před nebezpečím.

The organization provides food and shelter for homeless people. Organizace poskytuje jídlo a přístřeší pro lidi bez domova.