sham

sham = klam, přetvářka (podstatné jméno)

              falešný (přídavné jméno

              předstírat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

sham marriage - sňatek naoko pro získání manželství

příklady z praxe:

sham modesty - falešná skromnost

He claims that the trial was a sham. Tvrdí, že soud byl podvod.

He was shamming illness to avoid work. Předstíral nemoc, aby se vyhnul práci.