Selbstzwiefel

Selbszwiefel (der) = vlastní pochybnost

příklady z praxe:

von Selbstzweifeln geplagt werden - být sužován vlastní pochybností

Nach der Niederlage wurde er von Selbstzweifeln geplagt. Po porážce se potýkal s vlastní pochybností.