Segen

Segen (der) = požehnání

příklady z praxe:

der päpstliche Segen - papežské požehnání

meinen Segen hast du! - máte mé požehnání