seabass

seabass = mořký vlk

příklady z praxe:

Have you tasted seabass? Ochutnala jsi mořského vlka?

This seabass is delicious. Tento mořský vlk je vynikající.