scrub

scrub = křoví (podstatné jméno)

              čistit, zrušit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

scrub nurse - sálová sestra

scrub one's hands - drhnout si ruce při mytí

příklady z praxe:

We had to scrub our plans for vacation. Museli jsme zrušit naše plány na dovolenou.

Don't forget to scrub behind your ears.Nezapomeň se umýt za ušíma.

We scrubbed until the floor was clean. Drhli jsme dokud podlaha nebyla čistá.