schweben

schweben = vznášet se, plout (pravidelné sloveso)

základní fráze:

zwischen dem Leben und dem Tod schweben - balancovat mezi životem a smrtí

in höheren Regionen schweben - vznášet se v oblacích

příklady z praxe:

Quallen schweben im Wasser - medúza plovoucí ve vodě

Sie schweben in großer Gefahr. Jste ve vážném nebezpečí.

der Ballon schwebt nach dem Island - balon se vznáší nad ostrovem