schmuddelig

schmuddelig = umouněný, ušmudlený

příklady z praxe:

Seine schmuddeliges Gesicht verursacht allgemeine Heiterkeit. Jeho umouněný obličej vyvolal všeobecné veselí.

Dieses Lokal wirkt auf mich schmuddelig, deshalb gehe ich nicht dorthin. Tento lokál na mě působí ušmudlaně, proto tam nechodím.