schleppen

schleppen = vléci, táhnout (pravidelné sloveso)

základní fráze:

einen schweren Koffer schleppen - táhnout těžký kufr

sich durch die Stadt schleppen - vláčet se městem

příklady z praxe:

Hast du die Einkaufstaschen allein nach oben geschleppt? Dovlekla si nákupní tašky sama nahoru?

Das Schiff wurde in den Hafen geschleppt. Loď byla odtažena do přístavu.

Er war zwar schwer verletzt, aber er konnte sich noch ans Telefon schleppen. Sice byl těžce zraněn, ale dokázal se ještě natáhnout pro telefon.