schlampig

schlampig = zanedbaný, lajdácký

základní fráze:

sich schlampig anziehen - nedbale se oblékat

příklady z praxe:

Die Arbeit ist schlampig erledigt worden. Práce byla provedena nedbale.

Meine Schwester ist sehr faul und schlampig.  Moje sestra je velmi líná a lajdácká.