schimpfen

schimpfen = nadávat, hubovat

                     (pravidelné sloveso)

základní fráze:

wie ein Rohrspatz schimpfen - nadávat jako špaček

příklady z praxe:

Die Mutter schimpft mit dem Kind. Matka nadává dítěti.

auf die rücksichtslose Fahrweise der anderen Autofahrer schimpfen - nadávat na bezohlednou jízdu ostatních řidičů

Er schimpft sich Arzt und hat keine Ahnung von Anatomie. Stěžuje si na doktora a nemá ponětí o anatomii.